Rate this post

W ciągu ostatniego dziesięciolecia rozpoznawanie raka prostaty u młodych aktywnych seksualnie pacjentów stało się coraz bardziej powszechne [1] [2].

Dyfuzja coraz dokładniejszych technik badań przesiewowych i profilaktyki pozwala dziś diagnozować raka prostaty w mniej zaawansowanych stadiach niż w przeszłości.

Połączenie tych dwóch elementów dało silny impuls badaniom technik chirurgicznych i procedur rehabilitacyjnych, które pozwalają coraz większej populacji mężczyzn leczonej z powodu raka gruczołu krokowego na utrzymanie satysfakcjonującej aktywności seksualnej .

Radykalna prostatektomia we wszystkich jej postaciach (w otwartym, laparoskopowym i zrobotyzowanym) stała się coraz powszechniejszą interwencją w leczeniu raka prostaty, narządu zamkniętego u pacjentów, których średnia długość życia wynosi ponad 10 lat. Technika ta obejmuje następstwa pooperacyjne mające istotny wpływ na jakość życia operacji.

W różnych przypadkach Powercum występuje niedobór erekcji po prostatektomii w zakresie od 25% do 75%

W różnych przypadkach występuje niedobór erekcji po prostatektomii w zakresie od 25% do 75% Deficyt erekcji w następstwie stercza rozpoznaje wieloczynnikową etiopatogenezę: uszkodzenie nerwów erigendi (lub jamistych nerwów) wywołuje proapoptotyczne zmian w liniach komórkowych mięśni gładkich jamistych to również z profibrotycznej bodźca, który powoduje wzrost odkładania kolagenu w ciałach jamistych. Brak tlenu Powercum wynikający z ewentualnego uszkodzenia chirurgicznego przepastnym tętnice i niedostatek erekcji w okresie po chirurgicznej przyczynić się do uszkodzenia włóknienia ciał jamistych. [5-6-7-8-9-10-11].

Ponadto istnieją psychologiczne przyczyny Powercum , które ułatwiają pojawienie się zaburzeń erekcji: pacjenci często czują się mniej atrakcyjna dla swojego partnera dla blizn i utraty wytrysku, boją się odczuwać ból podczas stosunku, a przede wszystkim strachu wywołanego przez choroby onkologicznej, ponieważ również ważne, aby spadek libido.

Inne procedury terapeutyczne w przypadku Powercum raka prostaty również powodują niedobór erekcji: terapia promieniowaniem (radioterapia i brachyterapia) powoduje uszkodzenie nerwów i tętnic jamistych [12-13]. Alternatywne terapie, takie jak HIFU i krioterapia, powodują niedobór erekcji w szybszym tempie niż zabieg chirurgiczny [14-15].

W ciągu ostatnich 20 lat wielki postęp w zrozumieniu mechanizmów, które determinują impotencji po prostatektomii radykalnej nie sprzyjał rozwojowi metod chirurgicznych, które pozwalają na zachowanie funkcji seksualnych.

P. Walsh i jego współpracownicy wykazali, że zaburzenia erekcji po radykalnej prostatektomii były wtórne do zmiany gałęzi splotu miednicy, które unerwiają ciałka jamiste i proponują zmiany w technice chirurgicznej. Unerwienie ciał jamistych, które reguluje funkcję erekcji, zależy od struktur anatomicznych, tętnic, żył i nerwów zwanych “wiązkami nerwowo-naczyniowymi”. Struktury te biegną po stronie pozatrzadowej do prostaty i są z nim w ścisłym kontakcie.

W ostatnich latach technika nerve sparing prostatektomii wspomaganego robota (RALP) gwarantuje doskonałe rezultaty onkologicznych związane z lepszą odzyskania potencji seksualnej związanej z dokładnością do rozwarstwienia i powiększenie pola operacyjnego [4].

Właściwa andrologica rehabilitacja dla potencji seksualnej wymaga starannego przedoperacyjnej historię medyczną mającą na celu identyfikację czynników ryzyka deficyt erekcji w adresie. Istotne jest, aby znać stan erekcji w czasie operacji, w rzeczywistości liczne badania wykazały, że jednym z głównych czynników determinujących dobre odzyskanie siły seksualnej po zabiegu chirurgicznym jest właśnie stan przedoperacyjny [4]. W rzeczywistości zalecamy przedoperacyjne podawanie kwestionariusza IIEF w celu klasyfikacji kandydata do operacji oszczędzającej nerwy (NS).

Pacjent musi jednak zostać poinformowany o skuteczności powodzenia erekcji techniką oszczędzania nerwów przed zabiegiem operacyjnym, a chirurg nie zawsze będzie w stanie ją wykonać ze względów onkologicznych.

Operacja nerwów sparing jest zalecane u pacjentów z rakiem prostaty potężnego przy niskim ryzyku zewnątrztorebkowe przedłużenia. Nowe badania uznają multiparametric MRI ważnym narzędziem do identyfikacji kandydatów NS chirurgicznych [16].

Jednak metoda oszczędzania nerwów nie jest zalecana u pacjentów z nowotworami z biopsją Gleason większą niż 7 lub liczbą pobraną z próbek pozytywnych na biopsji lub w stadium klinicznym CT2c lub wyższym.

REHABILITACJA

  • Wiele badań klinicznych wykazało, że po radykalnym prostatektomii pooperacyjne stosowanie leków pro-terapeutycznych jest podstawowym elementem w uzyskiwaniu wyższych odsetków potężnych pacjentów.
  • Wczesna rehabilitacja zaczęła przynosić lepsze wyniki [17], w rzeczywistości zalecamy rozpoczęcie doustnej terapii farmakologicznej siedem dni po usunięciu cewnika pęcherza.

 Zmniejszone napięcie tlenu na poziomie ciał jamistych powoduje zwłóknienie, a przewlekłe niedotlenienie wraz z odnerwieniem stymuluje apoptozę fibrokomórek mięśni gładkich, co determinuje zaburzenie erekcji na podstawie veno-okluzyjnej. Przy wczesnym początku terapii inhibitorem PDE-5 zapewnione jest dobre natlenienie ciała jamistego i uszkodzenie neuropresyjne jest ograniczone.

Istnieją różne protokoły rehabilitacyjne po prostatektomii radykalnego oszczędzania nerwów, różne badania kliniczne wykazują skuteczność różnych dostępnych cząsteczek: sildenafilu, tadalifilu, wardenafilu. Zalecamy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pełne dawkowanie tych cząsteczek podawanych dwa / trzy razy na tydzień, unikając ścisłych założeń (np. Poniedziałek – środa – sobota):

  • Syldenafil: 1 cpr od 100 mg 2-3 razy w tygodniu
  • Avanafil: 1 cpr 200 mg 2-3 razy w tygodniu
  • Tadalafil: 1 tabletka 20 mg 2-3 razy w tygodniu
  • Wardenafil: 1 tabletka 20 mg 2-3 razy w tygodniu
Potencja